Espais d'Interès Natural

El municipi de Lladurs compta amb diferents figures o marcs legals de protecció que denoten la importància ecològica i el bon estat de conservació del seu medi natural.

Segons el Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) aprovat pel Consell de Govern de la Generalitat de Catalunya el 14 de desembre de 1992, el municipi de Lladurs té dos espais inclosos al PEIN. Al sector nord-oriental hi ha el E.I.N. Serra de Busa-els Bastets-Lord amb 150,9 ha, i al sector nord-occidental el E.I.N. Ribera Salada amb una superfície de 147,5 ha.

El EIN Ribera Salada ocupa una extensió total de 513,33 hectàrees repartides entre el municipi de Lladurs (147,52 ha) i el d’Odèn (365,81 ha). És un espai fluvial situat al peu de la serra d'Odèn, que comprèn la capçalera de la Ribera Salada fins a l'aiguabarreig amb la riera Canaleta. La Ribera Salada és una mostra excel·lent de les característiques dels rius de muntanya entre la conca del Segre i el Llobregat. El seu peculiar interès rau a conservar valuosos ecosistemes fluvials originats d'una font càrstica (font de Sant Quintí) amb un grau d'alteració actual mínim, especialment pel que fa a la qualitat de les aigües (en tot el recorregut de la ribera) i a les característiques del bosc de ribera. L'espai presenta forts gradients i variacions en el paisatge, la qual cosa determina la fauna que hi habita. Hi trobem una de les poblacions més meridionals del picot negre i l’isard.

El EIN Serres de Busa-els Bastets-Lord ocupa una extensió total de 4.672,23 ha repartides entre els municipis de Lladurs (150,97 ha), Guixers (1.683,08 ha), Odèn (110,23 ha), Sant Llorenç de Morunys (91,28 ha) i Navès (2.636,67 ha). És un espai que fa de transició entre la regió pre-pirinenca i la depressió central. La part de l’espai que correspon a Lladurs, s’hi ha format un relleu singular d’una gran bellesa paisatgística, amb crestalls de roques i sòls pedregosos on hi creixen comunitats vegetals permanents, juntament amb carrascars i boixos.

Per altra banda, Lladurs també té dos espais inclosos en la Xarxa Natura 2000: l’espai Ribera Salada que ocupa una superfície de 2.943 ha, i la part més meridional  de l’espai Serra de Turb i Móra Condal-Valldan, situat al nord-oest i amb una superfície de 44 ha. Tots dos espais representen el 23,3% de la superfície del municipi.

La Xarxa Natura 2000 és una xarxa europea d’espais naturals caracteritzats per contenir hàbitats d’interès comunitari, ser zones d’interès per a les espècies d’interès comunitari o ser zones d’interès per a les aus. Va ser creada arran de l’aprovació de la Directiva Hàbitats per tal de “contribuir a garantir la biodiversitat mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres en el territori europeu dels estats membres” segons l’article 2.1 d’aquesta directiva.

L’espai Ribera Salada està declarat com a Lloc d’Importància Comunitària (LIC), en part, pels seus boscos de pinassa que són un hàbitat d’interès comunitari. Té una superfície total de 5.264 ha repartides entre Lladurs (2.943 ha), Castellar de la Ribera (1.956 ha) i Odèn (365 ha). En canvi, l’espai Serra de Turb i Móra Condal-Valldan va ser declarat com a zona LIC i ZEPA (Zona d’Especial Protecció per a les Aus) i comprèn una superfície total de 1.989 ha) entre Lladurs (44 ha) i Odèn (1.945 ha). Tots dos espais estan dins la tipologia d’espais del Prepirineu.

També, arran de l’aprovació del Pla de Conservació del Trencalòs (Decret 282/1994, de 29 de setembre), una espècie carronyaire amb una alimentació molt especialitzada a base de cartílags i ossos d’animals morts, s’han pogut recuperar les seves poblacions a tot els Pirineus i zones properes. Aquesta figura de protecció avarca tot el sector nord del Solsonès inclòs Lladurs.


Ajuntament de Lladurs, Casa de la Vila, km 7,5. 25283 Lladurs-Solsonès. Tel. (+34) 973 48 15 55 - 973 05 90 31 - Fax (+34) 973 48 15 55 - Crèdits - Avís legal - Política de privacitat