La història de Lladurs

El poblament hi és antiquíssim tal i com ho testimonia les primeres notícies documentades, que es remunten al Neolític. Des d’aleshores fins ara han passat nombrosos pobladors, ibers, romans, gots, nobles feudals... que han anat perfilant el municipi fina a l’actualitat. El relleu muntanyenc i trencat de la zona ha condicionat un paper peculiari reiterat al llarg de la història, un lloc de refugi: en època medieval com a refugi de cristians contra musulmans; en època moderna, dels drets del país contra les imposicions borbòniques; i en època contemporània, de la guerrilla contra la invasió francesa i dels furs tradicionals carlins contra el liberalisme. Històricament, aquest relleu d’accés difícil també ha definit un municipi poc poblat i sovint molt desconegut on s’ha establert la pagesia i les masoveries i on resideix una població totalment disseminada.


Dels primers pobladors a la societat feudal

• De l’edat mitjana al món contemporani

• De la formació del municipi als nostres dies

• Les Masies de Lladurs

Ajuntament de Lladurs, Casa de la Vila, km 7,5. 25283 Lladurs-Solsonès. Tel. (+34) 973 48 15 55 - 973 05 90 31 - Fax (+34) 973 48 15 55 - Crèdits - Avís legal - Política de privacitat