cartellera

FESTA MAJOR DE MONTPOL 2014

02/09/2014


Diumenge dia 7 de setembre de 2014, es celebrarà la Festa Major de Montpol amb el següent programa:


12:00 h. Missa presidida pel Sr. Bisbe Xavier Novell i processó de Sant Gil.
13:00 h. Concert patrocinat per la Casa de Colònies de la Música de la Rectoria de Montpol
14:30 h. Dinar de Festa Major a la Casa Angrill. (Per fer reserves truqueu al tel. 973299096 o 654504885)
17:00 h. Concurs de botifarra
18:30 h. Gran ball de tarda amenitzat per Jordi Caselles
A la mitja part, coca, xocolata i cava per tothom.


US HI ESPEREM!!!!
CURS DE SALUT A TRAVÉS D'ENTRENAMENT FUNCIONAL

01/09/2014


Us informem que l'Ajuntament de Lladurs organitza un curs de salut a través d'entrenament funcional en el marc del desplegament del II Pla comarcal de polítiques de dones del Solsonès (2012-2015).


DATES
2014:
Dilluns 6, 13, 20 i 27 d'octubre; 3, 10, 17 i 24 de novembre; 1, 15, 22 i 29 de desembre.
2015: Dilluns 12, 19 i 26 de gener; 2 de febrer
HORARIS: de 18:00 a 19:00 h.
PROFESSORS: Tània Sabata i Eliseu Ribalta
PREU INSCRIPCIÓ: 10 Euros
CURS D'ELABORACIÓ DE MELMELADES

01/09/2014


Us informem que l'Ajuntament de Lladurs, organitza un curs d'elaboració de melmelades en el marc de desplegament del II Pla comarcal de polítiques de dones del Solsonès (2012-2015).


DATA: 8 d'octubre de 2014
HORARI: de 16:00 a 19:00 h.
PROFESSORA: Núria Rossell. Cal Casal (Melmelades Ossera)Ç
PREU D'INSCRIPCIÓ: 5 Euros
Anunci d'exposició pública de la llicència d'obres pel Projecte de Línia MT 25 kv i nou PT els Planots

18/07/2014


Anunci d'exposició pública de la llicència d'obres per l'article 48 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, i Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.


Pel present es fa saber que el senyor Alcalde, en data 15 de juliol de 2014, va dictar el següent Decret:


Vist el projecte presentat pel senyor Josep Maria Reig d’Areny-Plandolit en representació de la empresa ELECTRA DEL CARDENER S.A., per tal de dur a terme el projecte d’obra anomenada “Línia MT 25 Kv i nou PT els Planots” en la seva major part a la finca Meix d’aquest terme municipal, la qual té la condició de sòl no urbanitzable de Bosc i Muntanya (clau B) segons el Pla d’ordenació urbanística municipal vigent.


DISPOSO:


Sotmetre el projecte presentat a informació pública pel termini d’UN MES mitjançant anuncis al Butlletí Oficial de la Província de Lleida i al tauler d’edictes de l’Ajuntament de Lladurs, perquè durant el citat període es puguin formular al·legacions i reclamacions per totes les persones interessades.


Lladurs, 18 de juliol de 2014


El secretari, José Antonio Romero Tomás
FESTA MAJOR DE LLADURS 2014

18/07/2014


El cap de setmana del 26 i 27 de juliol es celebrarà la Festa Major de Lladurs 2014.


El programa us el podeu descarregar amb el PDF adjunt.


US HI ESPEREM A TOTS!!!!!

Ajuntament de Lladurs, Casa de la Vila, km 7,5. 25283 Lladurs-Solsonès. Tel. (+34) 973 48 15 55 - 973 05 90 31 - Fax (+34) 973 48 15 55 - Crèdits - Avís legal - Política de privacitat